Begrijpen

Vooraf aan gedragsverandering gaan 3 andere fases, en ook die fases verhouden zich chronologisch tot elkaar. Dit ziet ziet er als volgt uit:

fase 1 Kennis ik weet hoe…
fase 2 Inzicht ik begrijp dat….
fase 3 Vaardigheid Ik kan het in de training, ik ben in staat om…
fase 4 Gedrag Ik doe het in de praktijk!

Om een leerdoel op het niveau van vaardigheid en uiteindelijk gedrag te bereiken, is het noodzakelijk om eerst de leerdoelen die hieraan vooraf gaan te realiseren. Immers, gedragsverandering vraagt om vaardigheid. En om vaardig te worden is inzicht nodig. Om inzicht te verkrijgen moet kennis opgedaan worden.

Fase 2 gaat over inzicht krijgen, begrijpen hoe het zit. Om te begrijpen ga je vaak al nadenken over waar je de kennis in zou kunnen zetten. Hoe zien je werkzaamheden en activiteiten eruit en waar zouden de nieuwe functionaliteiten toegepast kunnen worden. Bij workshops en trainingen van CloudCollege vinden we deze fase belangrijk; immers opgedane kennis die na een paar dagen of weken weggezakt is, is nutteloos. De themagerichte trainingen gaan vooral over deze fase.

 

Home | Kennis | Inzicht | Vaardigheid | Gedrag |