Visie

CloudCollege helpt mensen om cloud technologie te begrijpen en toe te passen in hun werksituatie.

Maar om te begrijpen en succesvol toe te passen moet je hetgeen je geleerd hebt in praktijk gaan brengen en dat betekent verandering

______________________________________________

Gedrag veranderen, hoe doe je dat?

Voordat je gedrag veranderd is moet je een aantal fasen door. Dat is voor iedereen hetzelfde, alleen de een gaat daar sneller doorheen dan een ander. En per onderwerp kun je  fasen sneller of minder snel doorlopen.  Soms gaat het zo snel dat je niet eens gemerkt heb dat je je gedrag aangepast hebt. Maar soms is het een heel gedoe.

Vooraf aan gedragsverandering gaan 3 andere fases, en ook die fases verhouden zich chronologisch tot elkaar. Dit ziet ziet er als volgt uit:

fase 1 Kennis Ik weet hoe…
fase 2 Inzicht Ik begrijp dat….
fase 3 Vaardigheid Ik kan het in de training, ik ben in staat om…
fase 4 Gedrag Ik doe het in de praktijk!

Om een leerdoel op het niveau van vaardigheid en uiteindelijk gedrag te bereiken, moet je eerst de leerdoelen die hieraan vooraf gaan realiseren. Immers, gedragsverandering vraagt om vaardigheid. En om vaardig te worden is inzicht nodig. En om inzicht te krijgen moet kennis opgedaan worden.

______________________________________________

CloudCollege werkt in haar trainingen ook met de 4  leerstijlen van leerpsycholoog en pedagoog, Kolb:

  • visueel (in beelden)
  • auditief (in geluid)
  • kinesthetisch (met het gevoel)
  • digitaal (met het verstand).

Deze leerstijlen zijn vaak voor iedereen wel bekend en worden afhankelijk van de situatie door iemand ingezet. Vaak ontstaat er wel een sterkere voorkeur voor een van de stijlen. 

______________________________________________

CloudCollege gelooft in de kracht van leren en de waarde van training om het maximale uit Cloudtechnologie te halen. In training kan een deelnemer de 4 fasen doorlopen om te komen tot een definitieve gedragsverandering en in een training kan tegemoet gekomen worden aan de verschillende leerstijlen.

Succesvolle gedragsverandering = efficiënt werken + succesvoller in je werk

 

Home | Producttrainingen | thematische trainingen | Voor management assistent | Voor ZZP